Obec Pavlov

Obecní úřad Pavlov

Oficiální název: OBEC PAVLOV
Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích dokument ke stažení (.pdf)
Organizační struktura: starosta, účetní, zastupitelstvo viz informace z OÚ
Kontaktní spojení: Obecní úřad Pavlov 100
594 44 Radostín nad Oslavou
telefon: 566 670 255
fax: 566 670 396
Elektronická podatelna: ou@pavlovzr.cz ... příjem žádostí a dalších podání(návod)
ID datové schránky: srqa9jv
č. účtu: 12724751/0100
IČO: 00544418
DIČ: CZ00544418 (obec je plátce DPH)
Žádosti o informace: osobně na OÚ, písemně, el. podatelna
Opravné prostředky: viz žádosti o informace
Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz informace z OÚ
Výroční zpráva: za rok 2017 dle z. č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
Formuláře: osobně na OÚ (v úřední hodiny)
přes internet
Návody na řešení nejrůznějších životních situací: Portál veřejné správy - sekce Životní situace občana
Nejdůležitější předpisy: zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
organizační řády a interní předpisy - k nahlédnutí na OÚ
Sazebník za poskytování informací: sazebník úhrad - pdf
Seznam organizací: MŠ Pavlov, SDH Pavlov, Místní knihovna viz níže
GDPR - Ochrana osobních údajů zákon č. 106/1999 Sb.
Pověřenec na ochranu osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Pavlov

příspěvková organizace
Adresa: Pavlov 100
594 44 Radostín nad Oslavou
telefon: 566 670 398
e-mail: MSPavlov@seznam.cz
IČO: 71009931
zřizovací listina: MŠ Pavlov

Sbor dobrovolných hasičů Pavlov

organizační složka
Adresa: Pavlov 100
594 44 Radostín nad Oslavou
IČO: 65758692
zřizovací listina: část 1, část 2

Místní knihovna

organizační složka
Adresa: Pavlov 100
594 44 Radostín nad Oslavou
zřizovací listina: část 1, část 2