Obec Pavlov
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou tyto vynechány. (V textu označeno *) Plný text je k nahlédnutí v úřední hodiny na OÚ.

>> Úřední hodiny na obecním úřadě

Účetní - Anna Smejkalová

Po, Út, Čt 7.00 - 12.30 13.00 - 15.00
St 7.00 - 12.30 13.00 - 15.00 18.00 - 20.00 (ZČ)
7.00 - 12.30

Starosta a místostarosta

St 18.00 - 20.00 (ZČ)
St 19.00 - 21.00 (LČ)

>> Zastupitelstvo obce

Starosta Antonín Havlíček
Zástupce starosty Ing. Jindřich Doležal
Předseda kontrolního výboru Ing. Ondřej Doležal
Předseda finančního výboru Pavel Smejkal
Předseda stavebního výboru Pavel Vytlačil
Předseda kulturního výboru Marie Černá
Předseda pořádkového výboru Jindřich Pokorný

>> Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva

----------------------- 2017 -------------------------

----------------------- 2016 -------------------------

>> Vyhlášky

>> Rozpočet a ostatní dokumenty

>> Místně příslušné úřady

>> Územní plán obce

>> Pavlovský občasník