Obec Pavlov
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou tyto vynechány. (V textu označeno *) Plný text je k nahlédnutí v úřední hodiny na OÚ.

>> Úřední hodiny na obecním úřadě

Účetní

Po - pá 7.00 - 13.00

Starosta a místostarosta

St 18.00 - 20.00 (ZČ)
St 19.00 - 21.00 (LČ)

>> Zastupitelstvo obce

Starosta Antonín Havlíček
Zástupce starosty Ing. Jindřich Doležal
Předseda kontrolního výboru Ing. Marie Doležalová
Předseda finančního výboru Pavel Smejkal
Předseda stavebního výboru Ing. Jakub Doležal
Předseda kulturního výboru ing. Veronika Bartošová
Předseda pořádkového výboru Jitka Kučerová

>> Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva

>> Vyhlášky a ostatní dokumenty

>> Rozpočet a ostatní dokumenty

>> Místně příslušné úřady

>> Územní plán obce a rozvojové strategické dokumenty

>> Pavlovský občasník

>> Prohlášení o přístupnosti webu

    Tato webová prezentace je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle "Pravidel přístupnosti pro weby veřejné zprávy", která byla vydána v souladu s novelou Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

    Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Obsah webu lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 4.01 Transitional a pomocí kaskádových stylů CSS. Stránky jsou přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace.

    Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF doporučujeme rozšířit internetový prohlížeč o aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

    V některých případech je dokument zveřejněn ve formátu DOC nebo XLS. Takovýto soubor dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů. Pro zobrazení dokumentů DOC a XLS jsou nutné aplikace Microsoft Office, nebo OpenOffice.org.

    Pokud na stránkách obce Pavlov narazíte na technický problém, nebo některá část podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti (mimo výjimek uvedených výše), kontaktujte nás prosim na ou@pavlovzr.cz.